Please use Portrait Orientation
0

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy. By staying at our site we understand that you accept this policy.

Close Close Close

Политика конфиденциальности

Privacybeleid


GUS-TRANS GmbH weet dat u wilt weten hoe informatie over u gebruikt en gedeeld wordt en wij stellen uw vertrouwen dat wij dit met zorg en verstandig zullen doen op prijs. Dit privacybeleid (dit ‘Beleid’) verklaart hoe GUS-TRANS GmbH omgaat met de informatie die wij verzamelen wanneer u zich bevindt op onze webpagina www.gus-trans.com, www.gus-trans.nl, www.gus-trans.de, www.gus-trans.ru de «Pagina») bevindt en wanneer u onze producten en services (gezamenlijk, de «Service») gebruikt. Door de Service te gebruiken accepteert u de hier beschreven praktijken. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van andere divisies van GUS-TRANS GmbH («GUS-TRANS») of op de prakrijken van een persoon of entiteit anders dan GUS-TRANS, inclusief beheerders van webpagina’s die u bezoekt vóór of na het bezoeken van de Pagina.

Databeheerder

GUS-TRANS GmbH, een bedrijf dat is geregistreerd in Duitsland en gevestig op Zum Eisenhammer 53, Oberhausen, D-46049, Duitsland, laat u weten dat de persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt of in de toekomst kan verstrekken overeenkomstig dit Privacybeleid zullen worden verwerkt.

Informatie die u ons verschaft:

Wij ontvangen en slaan informatie op die u invoert op de pagina, of die u ons op andere wijze verschaft.

 • Contact opname:
  Wanneer u met ons contact opneemt, vragen wij u om basis contactgegevens te verstrekken zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Automatisch verzamelde informatie:

Wij ontvangen en slaan bepaalde soorten informatie op wanneer u communiceert met ons via de Pagina.

 • Computer- en apparaatconfiguratie, identificatie en locatie:
  Wij ontvangen automatisch informatie en maken een logbook van informatie van uw browser, waaronder uw IP-adres, de naam en ID van uw computer, mobiele toestel en overige toestellen, uw besturingssysteem, browsertype en versie, CPU-snelheid, verbindingssnelheid en locatiegegevens gebaseerd op uw IP-adres en zoals afgeleid van GPS- en overeenkomstige functies op uw mobiele toestel en overige toestellen.
 • Gegevens over verwijzing, klikgedrag en interactie met de pagina:
  Wij kunnen ook de URL opslaan waar u op een koppeling klikte om naar de Pagina te komen, uw klikgedrag door en vanaf de Pagina en andere volginformatie, waaronder de tijd besteed aan elke Publicatie, de gelezen artikelen en, in het algemeen, het gedrag van de Gebruiker aangaande elke Publicatie.
 • E-maillevering en openingssnelheid:
  Om ons te helpen om e-nieuwsletters beter te gebruiken en interessanter te maken, ontvangen we vaak een bevestiging wanneer u een e-nieuwsletters ontvangt en/of opent van GUS-TRANS.

Informatie van andere bronnen:

Wij kunnen informatie over u of andere bronnen ontvangen, het aan onze accountinformatie toevoegen en het behandelen in overeenstemming met dit beleid. Het gaat om om basis contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Doelstellingen van Verwerking

GUS-TRANS gebruikt informatie over u om:

 • De diensten en andere producten, die u bestelt te leveren
 • Te bepalen of u voldoet aan de minimum systeemvereisten voor het gebruik van de Service
 • Uw verzoeken om klantondersteuning te verwerken
 • U te vragen deel te nemen aan onderzoeken over onze services
 • Op een anonieme en totale basis beter te begrijpen, hoe de Service wordt gebruikt, inclusief webverkeer en leespatronen, zodat wij onze Service voortdurend kunnen verbeteren.
 • Het versturen van promotiemateriaal aan de gebruikers aangaande onze diensten, indien specifiek geaccepteerd.

Raadpleeg de onderstaande beschrijving van GUS-TRANS’s praktijken met betrekking tot e-mailcommunicaties aan onze gebruikers en hoe u uw voorkeuren kunt bijwerken met betrekking tot dergelijke e-mailcommunicaties.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is de uitvoering van de contractuele relatie tussen GUS-TRANS en de gebruiker bij gebruik van de Pagina of de Service, evenals de goedkeuring die de gebruiker afgeeft tijdens de contact opname voor de Service.

Gegevensopslag

De verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van GUS-TRANS aangaande de Service, en zelfs na beëindiging van de contractuele relatie, om zorg te dragen voor de uitvoering van de wettelijke verplichting die op GUS-TRANS rusten. Tevens kan de gebruiksinformatie die automatisch door GUS-TRANS wordt verzameld zonder einddatum worden opgeslagen, nadat de gegevens naar behoren zijn geanonimiseerd.

Communicatie van gegevens

Wij informeren u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan andere bedrijven binnen de GUS-TRANS bedrijvengroep voor uitvoering van de hierboven aangegeven doelstellingen. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke informatie als volgt delen:

  • Agenten:
   Wij kunnen gebruikmaken van andere bedrijven en personen om namens ons activiteiten uit te voeren, zoals het uitvoeren van documenten, e-mail verzenden, betalingen verwerken en het verlenen van klantenservice. Deze bedrijven of personen krijgen toegang tot persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun functies, maar deze bedrijven en personen hebben ermee ingestemd, of zullen ermee instemmen uw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken.
  • Bescherming van de Pagina en anderen:
   Wij maken account- en andere persoonlijke informatie openbaar wanneer wij geloven dat openbaarmaking gepast is om te voldoen aan de wet; om de rechten, het eigendom, of veiligheid van de Pagina, onze gebruikers, of anderen te beschermen.
  • Zakelijke overdrachten:
   GUS-TRANS kan persoonlijke informatie die het verzamelt in verband met een fusie, overname of verkoop van alle of de meeste bedrijfsmiddelen van GUS-TRANS met betrekking tot de Pagina en/of de Service overdragen. U erkent dat een dergelijke overdracht kan plaatsvinden en dat iedere partij de GUS-TRANS overneemt door kan gaan met het gebruiken van uw persoonlijke informatie, zoals bepaald in dit Beleid.
  • Met uw toestemming:
   In tegenstelling tot het bovengenoemde ontvangt u voorafgaande kennisgeving alvorens wij uw persoonlijke informatie delen met derden en u hebt de mogelijkheid om ervoor te kiezen uw persoonlijke informatie niet te delen.

   GUS-TRANS behoudt zich het recht voor om anoniem informatie te gebruiken en te openbaren, inclusief totale informatie afgeleid uit uw persoonlijke informatie, om marketing bureaus, partners en andere geïnteresseerde partijen te informeren over de gebruiksgewoonten of karakteristieken van GUS-TRANS’s gebruikersbasis; en om te dienen voor enige andere zakelijke doelen.

E-mailcommunicaties aan onze gebruikers

GUS-TRANS verzendt geen ongewenste e-mail, maar wij verzenden e-mailcommunicaties aan onze gebruikers in verband met de levering van de Service. Het volgende geeft een overzicht van de e-mails die GUS-TRANS verzendt aan onze gebruikers en de keuzemogelijkheden die u hebt voor de berichten die u wenst te ontvangen.

  • Berichten die nodig zijn voor het verwerken van opdrachten die u aan ons geeft voor Diensten en producten die uitgevoerd worden door GUS-TRANS:
  • Marketingberichten:
   Als u ons daar eerder toestemming voor hebt gegeven kunnen wij u marketingberichten sturen met betrekking tot nieuwe Publicaties op onze Pagina, bijvoorbeeld, blog artikelen, bedrijfsnieuws, berichten om u uit te nodigen deel te nemen aan een klantonderzoek; en berichten die u informeren over belangrijke herzieningen van producten of services met betrekking tot onze zaken, feestelijke felicitaties.

Updaten van gegevens

De Gebruiker zal GUS-TRANS onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wijziging in zijn of haar persoonlijke gegevens, zodat de informatie opgeslagen in het opslagsysteem van GUS-TRANS te allen tijde actueel blijft en geen fouten bevat.

Indien dit het geval is, stuur dan een e-mail naar

j.dudchik@gus-trans.de

Indien u op een gegeven moment uw account wilt sluiten, stuur dan een e-mail naar

j.dudchik@gus-trans.de

. Uw persoonlijke informatie zal uit onze database met actieve gebruikers verwijderd worden, op voorwaarde dat (a) u voldaan hebt aan alle betalingsverplichtingen, (b) GUS-TRANS het niet redelijkerwijs noodzakelijk acht dergelijke informatie te bewaren voor een hangende juridische procedure, en © wij geen verplichting hebben dergelijke informatie te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen

GUS-TRANS stelt de Gebruiker er hierbij van op de hoogte dat het de vereiste technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van zijn of haar persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren van ongeoorloofde veranderingen, verlies, verwerking en/of toegang, met inachtneming van de staat der technologie, de aard van de gegevens die worden opgeslagen en de risico’s waarin zij worden blootgesteld, hetzij als gevolg van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving.

Rechten

De Gebruiker kan te allen tijde, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de gegevensbeschermingswetgeving die op het moment van kracht is en in overeenstemming met de wetgeving, goedkeuring tot het verwerken en vrijgeven van zijn of haar persoonsgegevens intrekken, en heeft tevens het recht tot inzage, rectificatie, verwijdering en bezwaar, het recht op verzoek van beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, het recht op gegevensportabiliteit en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Hij of zij kan dat doen door contact op te nemen met j.dudchik@gus-trans.de of middels een mail naar de vestiging van GUS-TRANS in de Europese Unie:

GUS-TRANS GmbH

Zum Eisenhammer 56

D-46049 Oberhausen

Duitsland

Cookiebeleid

Cookies zijn alfanumerieke identificatiebestanden die een webpagina op de harde schijf van uw computer kan opslaan. Wanneer u de pagina bezoekt kunnen wij cookies op uw personal computer zetten. Wij vereisen dat cookies ingeschakeld zijn in uw webbrowser zodat wij u kunnen identificeren als een terugkerende bezoeker of klant. Wij gebruiken ook cookies om gebruikstrends en patronen te volgen om gedeelten van de Pagina beter te begrijpen en te verbeteren.

De volgende soorten cookies worden gebruikt.

 • Cookies aangaande de prestatie van de site — om beschikbaarheid van onze site en apps te waarborgen en om uw ervaring te verbeteren.
 • Analytics cookies — Elke keer wanneer iemand onze website bezoekt, dan genereeert software een «analytics cookie». Deze cookies kunnen ons vertellen of u de site al dan niet eerder heeft bezocht en nieuwe onderdelen ontwikkelen.
 • Sessiecookies — om de gebruikerservaring te verbeteren, slaan wij de volgende gegevens op:

U kunt kiezen of u al dat niet cookies wenst te accepteren. De meeste web browsers maken het mogelijk om de hierboven opgenoemde cookies te beheren via de browserinstellingen. Door uw browser aan te passen kunt u voorkomen dat u cookies ontvangt. Dit kan er echter wel toe leiden dat de services op de Website niet optimaal functioneren. De methode die wordt gebruikt om cookies te blokkeren zal afhangen van de gebruikte web browser. Kijk op «Help» of het bijbehorende menu in de browser voor instructies. Ga om meer te weten te komen over cookies, en om te zien welke cookies er zijn geplaatst en u cookies kunt beheren en verwijderen naar www.aboutcookies.or of www.allaboutcookies.org .

Hou er rekening mee dat, als de cookie-instellingen in uw browser zijn veranderd, sommige functies op de website niet langer beschikbaar kunnen zijn.

Свяжитесь с нашим
консультантом+375 17 215 03 44